Em Trần Nhã Quyên, học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong nhận giải cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018.